Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych Solvency II /
author Czerwińska, Teresa.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (42)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń : nowy element dyscypliny rynkowej w świeltle Solvency II / 
author Kurek, Robert.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a rynek polski /  
 

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 371 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń /
author Kurek, Robert.

Publication year: 2015 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Solvency II - wybrane problemy funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego : (artykuł sprawozdawczy) /  
author Kurek, Robert.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ projektu Solvency II na ubezpieczeniowe fuzje i przejęcia w Unii Europejskiej /
author Lemkowska, Malwina.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

sieci Bayesowskie w zarzadzaniu ryzykiem operacyjnym w świetle regulacji Solvency II /
author Zabój, Maciej.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia /
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: 2016, vol. 4, no. 11 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quantitative Methods in Accounting and Finance /
 

Publication year: 2016 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 434 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych /
author Hull, John C.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: