Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strefa euro
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia monetarna teoria i polityka 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopień integracji giełdowego rynku w Polsce z
author Bukowski, Sławomir I.

Series: Ekonomista nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny kryzys gospodarczy przyczyny, przebieg, skutki 
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność i międzynarodowa konkurencyjność a
author Bukowski, Sławomir I.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopień integracji rynków finansowychna obszarze
author Bukowski, Sławomir I.

Series: Ekonomista nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki w Unii Europejskiej : harmonizacja czy konkurencja podatkowa? 
red. Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [336.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Unia monetarna : teoria i polityka / 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia monetarna : teoria i polityka 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: