Koncepcja zaufania interorganizacyjnego
author Sankowska, Anna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie w tworzeniu nowoczesnych organizacji
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem w kreowaniu kapitału
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza poziomu zaufania pomiędzy
author Sankowska, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem jako nowe wyzwanie dla
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja w organizacji
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja wirtualna a inne koncepcje zarządzania
author Sankowska, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie kontra korupcja - wybór strategiczny /
author Grudzewski, Wiesław Maria

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja wirtualna koncepcja i jej wpływ na innowacyjność 
author Sankowska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu miary, prestiżu i siły oddziaływania
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie a procesy kreacji wiedzy /
author Sankowska, Anna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (155) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie organizacyjne a kreacja wiedzy /
author Sankowska, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja wirtualna : koncepcja i jej wpływy na innowacyjność 
author Sankowska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaufanie w fazie formowania interdyscyplinarnej sieci naukowo badawczej /
author Sankowska, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (164) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: