Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : Aspekty makroekonomiczne i regionalne 
author Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zatrudniając niepełnosprawnych : wiedza, opinie i doświadczenie pracodawców 
author Gąciarz, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki pracy u małych pracodawców
author Goździewicz, Grzegorz

Publication year: 2013 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umiejętność negocjowania w biznesie
author Christopher, Elizabeth M.

Publication year: 1998 Call number: [01.B] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 /  
Red. na Rymarczyk Jan.

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia :problemy zarządczo-psychologiczne /  
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 350 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Absolwent na rynku pracy szczecińskiego obszaru metropolitalnego : wymiar społeczny i polityczny / 
 

Publication year: 2014 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reformy i wyzwania w Hiszpanii : nowe podejście do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego / 
author Gonzales-Menendez, Maria C.

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce /
author Grzesiuk, Aleksandra

Publication year: 2010 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzenie i Marketing : kwartalnik / 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia stosowana : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości : dla liceów ogólnokształcących / 
author Neneman, Jarosław

Publication year: 2012 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza rynku pracy w Chorzowie : raport z badań ankietowych przeprowadzonych przez Urząd Pracy w Chorzowie. 
 

Publication year: 2013 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umiejętność negocjowania w biznesie /
author Christopher, Elizabeth M.

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: