Bankowość korporacyjna i inwestycyjna /
red. Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gwarancje ubezpieczeniowe : zarys problematyki prawnej /  
author Bartczak, Monika.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
author Kucka, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko ' 99 : część 1 
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1999 Call number: [07.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko ' 99 : część 2 
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1999 Call number: [07.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami i dokonaniami /
 

Publication year: 2015 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 398 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol. 3, no. 11 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [02.D] Series: vol. 3, no 11. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przykłady zastosowań koncepcji semantycznej reprezentacji ryzyka w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych /
author Tomaszewski, Tadeusz.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod analizy przeżycia do konstrukcji ubezpieczenia stypendialnego /
author Jackowska, Beata.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko społeczne a ochrona ubezpieczeniowa : kilka propozycji nieortodoksyjnych /  
author Michalak Józef.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia a strumienie zasilające finansowanie publicznej służby zdrowia /
author Michalski, Tomasz.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka lokacyjna polskich funduszy emerytalnych a zasada swobody przepływu kapitału w Unii Europejskiej /
author Nagel, Wojciech.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybór triggera w obligacjach katastroficznych /
author Strupczewski, Grzegorz.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie ryzyka w portfelach niejednorodnych /
author Tomaszewska, Dominika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: