Europe as Empire : The Nature of the Enlarged European Union 
author Zielonka, Jan

Publication year: 2007 Call number: [A/12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa jako imperium : nowe spojrzenie na Unię Europejską 
author Zielonka, Jan

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik strategiczny 2007/08 : Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 
 

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004
author Żurawski, Vel Grajewski Przemysław

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Process of EU enlargement in the 21st century : new challenges : Scientific Script : vol. 7 
 

Publication year: 2005 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne dylematy Europy
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej
author Zięba, Aleksnadra

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik po Unii Europejskiej
author Leonard, Dick

Publication year: 2003 Call number: [12.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
author Jasiński, Filip

Publication year: 2003 Call number: [12.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum - źródła o Unii Europejskiej : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej : Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich 
 

Publication year: 2003 Call number: [12.] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europe : the strategic choice 
author Kukliński, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The enlargement of the European Union and NATO : ordering from the Menu in Central Europe 
author Jacoby, Wade

Publication year: 2004 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The enlargement of the European Union
author Cremona, Marise

Publication year: 2004 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Structural challenges for Europe
author Tumpel-Gugerell, Gertrude

Publication year: 2003 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: