Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa Zakładu Ubezpieczeń : zbiór zadań 
author Messner, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia
author Sułkowska, Wanda

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konglomeraty finansowe
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych : istota, uwarunkowania, instrumenty 
author Czerwińska, Tatiana Teresa

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu : nr 18/2008 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń : Współczesne Ubezpieczenia 
author Lemkowska, Malwina

Publication year: 2010 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zeszyty naukowe 127 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce
author Lisowski, Jacek

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ubezpieczeń : tom III - przedsiębiorstwo 
author Monkiewicz, Jan

Publication year: 2003 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze w praktyce : skrypty uczelniane 461 
author Kufel, Jan

Publication year: 1995 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rynku ubezpieczeniowego w Polsce : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 14 rok 2001 
author Handschke, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne ubezpieczenia gospodarcze /
Red. Sułkowska, Wanda.

Publication year: 2013 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych Solvency II /
author Czerwińska, Teresa.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (42)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń a wymogi wypłacalności /
author Spigarska, Ewa.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (42)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zmian w strategicznym zarządzaniu kosztami zakładu ubezpieczeń /
author Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele polityki inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w świetle koncepcji interesariusza /
author Czerwińska, Teresa Tatiana.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń : nowy element dyscypliny rynkowej w świeltle Solvency II / 
author Kurek, Robert.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki wdrażania znormalizowanego systemu zarządzania jakością w zakładzie ubezpieczeń /
author Lemkowska, Malwina.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty działalności zakładów ubezpieczeń : pojęcie i prezentacja / 
author Piątek, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozprawy Ubezpieczeniowe /
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski /
Red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 323 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 362 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Styczeń-marzec 2014 / nr 1 (39) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wewnętrzne determinanty wypłacalności zakładów ubezpieczeń /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach : Financial Sciences / 
 

Publication year: 2015 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1(22) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń /
author Kurek, Robert.

Publication year: 2015 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego /
 

Publication year: 2016 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby skutecznego komunikowania się zakładów ubezpieczeń z rynkiem /
author Mruk, Henryk.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje rezerw technicznych ubezpieczycieli w Bułgarii /
author Mruk, Henryk.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyfikacja polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na podstawie dynamiki ich rozwoju /
author Jędrzychowska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 11 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no. 12 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej : komentarz /  
 

Publication year: 2017 Call number: [347.764] Series: Komentarze Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2015 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 399 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny rachunkowości /
author Lament, Marzanna.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach /
 

Publication year: 2017 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: