Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : Polityka rachunkowości : Ewidencja środków trwałych - leasing : Ewidencja zapasów : Klasyfikacja kosztów : Układy ewidencyjne kosztów : Zasady ustalania wyniku finansowego - warianty wyboru : Ewidencja księgowa działalności produkcyjnej : Ewidencja księgowa działalności usługowej 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych : wzorzec zarządzania 
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2004 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości
author Czubakowska, Ksenia

Publication year: 2007 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa : 2008 : Ustawa o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości z wprowadzeniem 
author Cellary, Mieczysława

Publication year: 2008 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Założyć firmę i nie zbankrutować : aspekty prawne 
author Sojak, Sławomir.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Plan kont z komentarzem : handel, produkcja, usługi : stan prawny na 1 stycznia 2009 r. 
author Gierusz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komentarz do ustawy o rachunkowości : rachunkowość - KSR-MSSF-podatki : stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r. 
author Jarugowa, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Amortyzacja i środki trwałe w firmie : zmiany 2010 : środki trwałe w księdze przychodów i rozchodów i księgach rachunkowych : jednorazowa amortyzacja do kwoty 100.000 euro w latach podatkowych 2009/2010 : sprzedaż i amortyzacja nieruchomości : samochód w firmie; zakup, sprzedaż i amortyzacja, odliczenie VAT : obrót nieruchomościami po zmianach w VAT : samochody w firmie - zakup, sprzedaż, amortyzacja : ujawnione środki trwałe - nowe zasady amortyzacji 
author Garbacik, Halina

Publication year: 2010 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej : Przędsiębiorczość i zarządzanie : tom X : zeszyt 1 
author Sobocka-Szczapa, Halina

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : ewidencja środków trwałych - leasing : rozrachunki : aktywa obrotowe : ewidencja zapasów : Układy ewidencyjne kosztów : Zdolność produkcyjna a koszt wytworzenia : Ewidencja działalności produkcyjnej i usługowej : rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zaawansowana rachunkowość finansowa
author Martyniuk, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Komentarz do ustawy o rachunkowości : rachunkowość - MSR/MSSF-podatki 
author Jarugowa, Alicja

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i zadaniach /
author Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela.

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 291 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów /
 

Publication year: 2017 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość podatkowa /
author Jastrzębowski, Artur.

Publication year: 2016 Call number: [14.C] Series: Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 316 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość małych firm. T.1, podręcznik / 
author Zawadzki, Aleksander

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość małych firm. T.1 : podręcznik / 
author Zawadzki, Aleksander

Publication year: 2017 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: