Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego : prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH : 78 
author Stacewicz, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii : Tom 1 
author Guzik, Robert

Publication year: 2009 Call number: [15.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rewitalizacja miast w Niemczech : Tom 3 
author Bryx, Marek

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne aspekty rewitalizacji : śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe : Tom 4 
author Jarczewski, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo i administracja : Tom 7 
author Wojtczak, Krystyna

Publication year: 2008 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formalnoprawne aspekty kształtowania procesów rozwoju w warunkach polskich w świetle zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju /
author Zioło, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 391 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego /
author Dembicka-Niemiec, Agnieszka

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego /
author Dembicka-Niemiec, Agnieszka

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2016 Call number: [338.22] Series: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 98 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy polityki gospodarczej : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2017 Call number: [338.22] Series: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Nr 99 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy polityki gospodarczej : praca zbiorowa / 
Redaktor Stacewicz, Janusz.

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 99 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura a rozwój / red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. 
red. Hausner, Jerzy.

Publication year: 2017 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2018 Call number: [339.923] Series: Kompendium Wiedzy o ... Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: