Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii /
author Sokołowska, Ewelina.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji : aspekty marketingowe 
author Sobczyk, Genowefa

Publication year: 2006 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych : perspektywa Unii Europejskiej 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Barometr regionalny : analizy i prognozy : nr 4 (14) 2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza /
author Garczarczyk, Józef.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość a kryzys na rynkach finansowych : 140 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce
author Kotliński, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy konsolidacyjne Raiders and Targets w polskich instytucjach finansowych
author Poteraj, Jarosław

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski 
 

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce /
author Wójcik, Ewa.

Publication year: 2014 Call number: [330.5] Series: Platinium Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania biznesowe 21 wieku : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(43) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Młodzi-dorośli na rynku usług finansowych /
author Maciejewski, Grzegorz.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania biznesowe XXI wieku /
 

Publication year: 2014 Call number: [10.0] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 5(43)/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce /
author Wójcik, Ewa.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Platinium Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: nr 2 (938) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem finansowym na przykładzie ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym /
author Bednarczyk, Teresa Hanna.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja banków w aspekcie reguł konkurencji /
author Majewska-Jurczyk, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wyzwania biznesowe 21 wieku nr 5(43) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług finansowych /
author Smyczek, Sławomir.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych nr 14 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych /
Autor Hat, Agnieszka.

Publication year: 2016 Call number: [07.0] Series: Praca Naukowa - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty niestandardowe banków centralnych /
author Łon, Eryk.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (78) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty niestandardowe banków centralnych /
author Łon, Eryk.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (78) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: