Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu : podstawowe pojęcia, przykłady, ćwiczenia 
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu 
author Wiatr, Maciej S.

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym : Seria Monografie nr 143 
author Wójcik-Mazur, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym
author Kijek, Arkadiusz

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku
author Borys, Grażyna.

Publication year: 1996 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 29/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
author Huterska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego
author Gwizdała, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : wybrane zagadnienia 
 

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarzadzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku /
author Gwizdała, Jerzy P.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (42)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: nr 1 (937) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Credit scoring w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Credit scoring w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście rynku instrumentów pochodnych /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2 (40)/2014 kwiecień-czerwiec Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 4 (42)/2014 październik-grudzień Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 1 (43)/2015 styczeń-marzec Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie metod zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych w procesach kształtowania podaży pieniądza w gospodarce /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: