Analiza zmian wielkości dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego na tle ogólnych zmian systemowych
author Dylewski, Marek.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Subwencje wyrównawcze w strukturze dochodów budżetów samorządów województw
author Patrzałek, Leszek.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi 
author Majdrowicz-Dmitrzak, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równoważenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
author Ofiarski, Zbigniew

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego wzory kwestionariuszy, testy zgodności 
author Wojdylak-Sputowska, Zofia

Publication year: 2008 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
red. naukowa Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zagadnienia prawne 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (15); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny System prawnofinansowy 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego /
author Denek, Emilia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normatywny model źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia wynikające z sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce /
author Ofiarski, Zbigniew.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła dochodów a samodzielność JST w Polsce
author Surówka, Krzysztof.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny organizacja i gospodarka 
author Harańczyk, Anna

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System podatków i opłat samorządowych w Polsce
author Miszczuk, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasilanie finansowe jednostek samorządu
red. Famulska, Teresa.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26/2010 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne źródła finansowania działalności
author Misterek, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny od teorii do badań empirycznych 
red. naukowa Kleer, Jerzy

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zróżnicowanie dochodów samorządów województw między regionami NTS 1 /
author Bury, Agata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia finansowo-prawne Część I - Komentarz pro 
 

Publication year: 1999 Call number: [342.25] Series: Reforma samorządu terytorialnego Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce /
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój
author Korenik, Dorota.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce /
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse jednostek samorządu terytorialnego /
author Jastrzębska, Maria.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansów samorządu terytorialnego : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2003 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego.
 

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: