Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów : teoria-badania-edukacja 
author Konarski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [01.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie
author Kanios, Anna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw : trudne obszary : część 1 
author Makowski, Kazimierz

Publication year: 2008 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw : trudne obszary : część 2 
author Jamka, Beata

Publication year: 2009 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola trenera-doradcy w edukacji menedzerskiej /
author Postuła, Agnieszka.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (43)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polsków w świecie badań /
author Bylok, Felicjan.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania / 
author Opolska, Agata.

Publication year: 2014 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości /
author Bartkowicz, Zdzisław.

Publication year: 2013 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania / 
author Opolska, Agata.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia /
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 401 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój kompetencji społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym : w obliczu kryzysu imigracyjnego w Niemczech / 
author Tomasik-Abdelsamie, Katarzyna

Series: Edukacja i Dialog 03-04/2016 282/283 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / 
author Jeruszka, Urszula.

Publication year: 2016 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Proces wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji społecznych /
author Konieczna, Iwona

Series: Szkoła specjalna Nr 4 / 2016 Wrzesień-Październik Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych / 
author Smółka, Paweł.

Publication year: 2016 Call number: [658.3] Series: HR Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kompetencje emocjonalne i społeczne to warunek efektywnej edukacji /
author Wilczyńska, Sandra

Series: Przed szkołą 1(25)/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza gotowości szkolnej i co dalej ?
author Pomianowska, Agnieszka

Series: Przed szkołą 1(25)/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak rozwijać u dzieci umiejętnosci społeczne ?
author Dębiński, Marcin

Series: Przed szkołą 1(25)/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów /
 

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / 
 

Publication year: 2016 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat małego dziecka : przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa / 
 

Publication year: 2017 Call number: [01.D] Series: Seria Psychologia i Pedagogika, nr 245 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychospołeczne aspekty zarządzania relacjami interpersonalnymi z klientami niepełnosprawnymi /
author Kruszewski, Tomasz.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 11(11) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność zachowań a poziom kompetencji społecznych w świetle badań /
author Nagody-Mrozowicz, Kazimierz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / 
Autor Jagier, Aneta.

Publication year: 2017 Series: Engram Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Szkice z psychologii różnic indywidualnych /
 

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / 
Autor Jeruszka, Urszula.

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania / 
Autor Opolska, Agata.

Publication year: 2014 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja małego dziecka Tom 14 : Konteksty społeczne i międzykulturowe / 
Redaktor Ogrodzka-Mazur, Ewa.

Publication year: 2019 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych / 
Autor Smółka, Paweł.

Publication year: 2016 Series: HR Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność zachowań a poziom kompetencji społecznych w świetle badań /
author Nagody-Mrozowicz, Kazimierz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkice z psychologii różnic indywidualnych /
Redaktor Ciarkowska, Wanda.

Publication year: 2008 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym /
Autor Deptuła, Maria

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: