Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : nr 990 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza działalności kredytowej banku
author Miązek, Anna

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys prawa spółdzielczego
author Cioch, Henryk

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej 
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bankiem : aspekty praktyczne 
author Masiukiewicz, Piotr

Publication year: 1998 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank spółdzielczy : aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania 
author Zalcewicz, Anna

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : monografie i opracowania 558 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość a kryzys na rynkach finansowych : 140 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru 
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość spółdzielcza
author Szelągowska, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym : instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces zarządzania ryzykiem 
author Szyguła, Anita

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy rozwoju polskiej spółdzielczości kredytowej : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 45 rok 2012 
author Janik, Bogna.

Publication year: 2012 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego
author Zaleska, Małgorzata.

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających : komentarz 
author Olko-Bagieńska, Teresa

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy: aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 27/2013 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki /
red. naukowy Wiśniewska, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [336.71] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t.26/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej nr 13 : rok 2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej nr 13 : rok 2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej nr 13 : rok 2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych /
author Kil, Krzysztof.

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: