Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Nr 3 / 2004 /
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 3 / 2004 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki gmin jako narzędzie realizacji ich zadań /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego : Monografie i Opracowania SGH Warszawa Nr 543 
author Gonet, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet i finanse 2006 : poradnik dla samorządów 
author Mackiewicz, Marta

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne
author Pomorska, Alicja

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka samorządu terytorialnego
author Miszczuk, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym
author Zalewski, Alojzy

Publication year: 2007 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna i lokalna
author Strzelecki, Zbigniew.

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego : Materiały do ćwiczeń : Stan prawny na 1 października 2007r. 
author Korczak, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse lokalne po akcesji
author Ruśkowski, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów samorządu terytorialnego
author Kosek-Wojnar, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : Finanse samorządu terytorialnego : Stan prawny na 1 października 2008r. 
author Buczna, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna i lokalna : wybrane zagadnienia 
author Brodziński, Marian G.

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego : stan prawny na 1 maja 2010 roku 
author Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : zeszyty naukowe 141 
author Juja, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport o stanie finansowym państwa w 2009 roku : raport nr 24 
 

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
author Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansowe : stan prawny na wrzesień 2010 r. 
author Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie finansami publicznymi
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik po literaturze : z zakresu prawa samorządowego : za lata 1990-2010 
author Czapka, Mirosław

Publication year: 2011 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny
author Harańczyk, Anna

Publication year: 2010 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : teoria i zastosowanie 
author Ziółkowska, Wiesława.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport o stanie finansowym państwa w 2010 roku : raport nr 25 
 

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 31/2010 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / 
author Ziółkowska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 29 rok 2012 
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [04.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo samorządu terytorialnego
author Chmaj, Marek

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 41/2012 r. 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : teoria i praktyka 
author Surówka, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego
author Kosiedowski, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
author Szewc, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego /
Red. Grześkiewicz, Władysław.

Publication year: 2014 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego /
author Gonet, Wojciech.

Publication year: 2013 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse /  
Red. naukowy Uziębło, Aldona.

Publication year: 2014 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 30 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse /  
Red. naukowy Uziębło, Aldona.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 30 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego /
author Chojna-Duch, Elżbieta.

Publication year: 2012 Series: Monografie Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Europejskie modele samorządu terytorialnego : stan obecny i perspektywy / 
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
 

Publication year: 2015 Call number: [342.25] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 404 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The role of accounting in measurement of officiency in local government units /
author Oleksyk, Piotr.

Series: Współczesne wyzwania rachunkowośći w globalnym otoczeniu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 66, nr 1. (2016) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza płynności fiansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle zmiennych warunków otoczenia /
author Dylewski, Marek.

Series: Finanse samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 29 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: