Finanse banków
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2005 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : zagadnienia podstawowe 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce : w kontekście nowej umowy kapitałowej (BASEL II) 
author Żółtkowski, Wiesław

Publication year: 2007 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce : w kontekście nowej umowy kapitałowej (BASEL II) 
author Żółtkowski, Wiesław

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów i bankowości
author Dmowski, Adam

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Understanding risk : The theory and practice of financial risk management 
author Murphy, David

Publication year: 2008 Call number: [A/11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności banków komercyjnych
author Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bankiem komercyjnym : Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych : tom I 
author Rose, Peter S.

Publication year: 1997 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : zagadnienia podstawowe 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : podręcznik akademicki 
author Jaworski, Władysław L.

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Risk management and financial institutions
author Hull, John C.

Publication year: 2010 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Risk management and financial intitutions
author Hull, John C.

Publication year: 2010 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : zagadnienia podstawowe 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : zagadnienia podstawowe 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu 
author Kasapi, Andrew

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank lokalny
author Żółtkowski, Wiesław

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego
author Zaleska, Małgorzata.

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko bankowe
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w zarządzaniu bankiem : czyli system informacyjny rachunkowości w procesach decyzyjnych banków komercyjnych 
author Wielgórska-Leszczyńska, Joanna

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Architektura systemu finansowego gospodarki
author Górski, Marian

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego /
author Nowak, Agnieszka K.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (42)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy płynności banków /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: ZBankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową /
author Niedziółka, Paweł.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (48) t.1 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko płynności rynku w modelu Value at Risk na przykładzie polskiego rynku walutowego /  
author Lusztyn, Marek G.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyt kupiecki a zatory płatnicze /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych /
author Hull, John C.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w małym banku : w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych / 
author Żółtkowski, Wiesław.

Publication year: 2017 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w małym banku : w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych / 
Autor Żółtkowski, Wiesław.

Publication year: 2017 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: