Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw a asymetria informacji /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa małych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2004 /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 20/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Studia z finansów przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 264 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego /
author Czapiewski, Leszek.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa
author Kubiak, Jarosław.

Publication year: 2005 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
author Gryko, Józefa Monika.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa
author Kubiak, Jarosław.

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena atrakcyjności wykorzystania faktoringu w działalności przedsiębiorstwa /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda badania asymetrii informacji w
author Kubiak, Jarosław.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa
author Kubiak, Jarosław.

Publication year: 2005 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce /
author Kubiak, Jarosław.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The use of quality measures of accounting information to approximate information asymmetry /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Współczesne wyzwania rachunkowośći w globalnym otoczeniu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 66, nr 1. (2016) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka dywidend w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania /
author Kubiak, Jarosław.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 2 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie /
Autor Gryko, Józefa Monika.

Publication year: 2019 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2019 Call number: [658.14/.17] [Podręcznik] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: