Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe 
author Czech, Ewa Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej
author Zięba, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój
author Papuziński, Andrzej

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej i jej implementacja w Polsce
author Prandecki, Konrad.

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego
author Urbaniec, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju 
author Płowiec, Urszula

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy
author Kobielska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy ochrony środowiska
author Śleszyński, Jerzy.

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska dla ekonomistów
author Pawlak, Zbyszko.

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : podręcznik akademicki 
author Marszałek, Antoni

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska : dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
author Winiarski, Bolesław

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje rynkowe a ochrona środowiska : materiały dydaktyczne dla uczestników studium podyplomowego z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu ciężkiego : zeszyt nr 21 
author Żylicz, Tomasz

Publication year: 1996 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy /
 

Publication year: 2015 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 409 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 408 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej /
author Kielin-Maziarz, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /  
 

Publication year: 2013 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej /
author Kielin-Maziarz, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo ochrony środowiska : komentarz / 
author Gruszecki, Krzysztof.

Publication year: 2016 Call number: [15.B] Series: Komentarze - Wolters Kluwer Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa ochrona środowiska /
Autor Becla, Agnieszka.

Publication year: 2014 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena relacji społecznych i środowiskowych między administracja samorządową a społecznością lokalną w wybranych województwach /
author Lorek, Agnieszka.

Series: Optimum nr 6(84) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System wodny Odry i instytucje jej dorzecza /
 

Publication year: 1999 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Gajdzik, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2018 Call number: [339.923] Series: Kompendium Wiedzy o ... Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjna Polska w Europie 2020 szanse i zagrożenia trwałego rozwoju / 
author Płowiec, Urszula

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: