Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 2 : sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe : połączenia 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 4 : zapasy : umowy o usługę : rezerwy : transakcje ze Skarbem Państwa 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bilansowa grupy kapitałowej
author Piątek, Edyta

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : Studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2008 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi : załączniki 
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [Mediateka] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Typologia przedsiębiorstw
author Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt naukowy : 5 : Finanse i rachunkowość 
 

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cash management w grupach kapitałowych : diagnoza, kształtowanie, ocena 
author Szumielewicz, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej 
author Barowicz, Marek

Publication year: 2009 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych : perspektywa międzynarodowa 
author Aluchna, Maria.

Publication year: 2010 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych
author Helin, Andre

Publication year: 1999 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i podatki : komentarz do Ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych 
author Szymański, Krzysztof G.

Publication year: 2000 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Holding : grupa kapitałowa 
author Kreft, Zbigniew

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sparwozdania finansowe jednostek powiązanych : przykłady i komentarze 
author Raciński, Artur

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Badanie sprawozdań finansowych
author Marzec, Józef

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych /
author Zając, Czesław

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343 /  
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 343 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka t. 2 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 271 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: nr 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decentralizacja w grupach kapitałowych jako szczególnej formie sieci gospodarczych /
author Surmiak, Aneta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 64, nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne aspekty procesu doboru pracowników w grupach kapitałowych : studium przypadku /  
author Mielcarek, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy ekspatriantów w zagranicznych podmiotach zależnych międzynarodowych grup kapitałowych /
author Zając, Czesław.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych /
author Majkut, Robert.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 13(13) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja wewnętrzna w grupie kapitałowej : problemy, ograniczenia oraz narzędzia usprawniające / 
author Woźniak, Stanisław

Series: Controlling i Zarządzanie 1(15) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w grupach kapitałowych /
author Mierzejewska, Wioletta.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami /
 

Publication year: 2017 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 472 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej /
author Czubakowska, Ksenia.

Publication year: 2018 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2018, vol. 6, no. 2 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2018, vol. 6, no. 2 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej /
Autor Czubakowska, Ksenia.

Publication year: 2018 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych : przykłady i zadania /  
Redaktor Remlein, Marzena

Publication year: 2018 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych /
Redaktor Nowak, Edward

Publication year: 2018 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: