Polityka społeczna : podręcznik akademicki 
author Firlit-Fesnak, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : podręcznik akademicki 
author Firlit-Fesnak, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : podręcznik akademicki 
author Firlit-Fesnak, Grażyna

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja : Materiały dydaktyczne : 209 
author Mińska-Struzik, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy 
author Dudziński, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Śląsk 2020 : czynniki i strategie rozwoju 
author Nowak, Zenona M.

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki
author Michaluk, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce
author Dach, Zofia

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia Ekonomiczne : Luty 2006 : 5 
 

Publication year: 2006 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Francja i Niemcy : Siły napędowe europejskiej integracji 
author Olszewski, Leon

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa 
author Slana, Krystyna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia polityczna i geopolityka
author Bartosiewicz, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki 
author Iglicka, Krystyna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności 
author Beck, Ulrich

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka imigracyjna i azylowa : wyzwania i dylematy 
author Balicki, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : 1 (54) 2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej
author Siek, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizja światowego społeczeństwa a fenomeny migracji i wielokulturowości
author Bartz, Brunon.

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w Schengen
author Zdanowicz, Mieczysława

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profile emigracji zarobkowych mieszkańców województwa podlaskiego
author Kuklak-Dolata, Iwona

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu : nr 18/2008 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Populizm w Europie : defekt i przejaw demokracji? 
author Waele, Jean-Michel De

Publication year: 2010 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009
author Jaskiernia, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku 
author Niedźwiedzki, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy w Berlinie : strumienie migracyjne i społeczności imigracyjne : przegląd badań : Societas 25 
author Praszałowicz, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy
author Duszczyk, Maciej

Publication year: 2012 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia migracji
author Kubitsky, Jacek

Publication year: 2012 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym : przyczyny, mechanizmy, konsekwencje 
author Zientara, Piotr

Publication year: 2012 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : stan i perspektywy 
author Auleytner, Julian

Publication year: 1995 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa
author Kisiel-Łowczyc, Anna Barbara

Publication year: 2003 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec
author Wojtan, Mariusz

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu 
author Borkowski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>

Customize your search

Languages: