Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych / Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 
red. naukowy Schroeder, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global strategy
author Peng, Mike W.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
author Kaszuba, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia 
author Menkes, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i polityka wzrostu gospodarczego : osiągnięcia i doświadczenia 
author Misala, Józef

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Multinationals and industrial competitiveness : a new agenda 
author Dunning, John H.

Publication year: 2004 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw /
author Mruk, Henryk.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Cracow Review of Economics and Management : Nr 9 (933) / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: nr 9 (933) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw : teoria i praktyka / 
author Glinkowska, Beata.

Publication year: 2016 Call number: [334.72] Series: Akademia Zarządzania i Finansów Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: nr 4 (29) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse biznesu międzynarodowego /
author Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2017 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse biznesu międzynarodowego /
author Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2017 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery w zarządzaniu międzykulturowym : perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych / 
author Rozkwitalska, Małgorzata.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

No logo : bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy / 
author Klein, Naomi.

Publication year: 2017 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie międzynarodowe : strategie i studia przypadków / 
author Glinkowska, Beata.

Publication year: 2016 Call number: [XI] Series: Akademia Zarządzania i Finansów Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Global business management : a cross-cultural perspective / 
author Adekola, Abel.

Publication year: 2017 Call number: [65.01] Series: Innovative Business Textbooks Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly : nr 2(56)/2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 2(56)/2018 kwiecień - czerwiec Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw : materiały do ćwiczeń i wykładów / 
author Śliwiński, Paweł.

Publication year: 2016 Call number: [339.7] Series: Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 315 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula kwiecień - czerwiec 2018 / Nr 2(56)/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: