Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Nr 4 / 2007/
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 4 / 2007 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : nr 990 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa
author Szyszko, Lech

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Funkcjonowanie współczesnego banku
author Janc, Alfred.

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa
author Szyszko, Lech

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia spółek publicznych
author Sasiak, Rafał

Publication year: 2000 Call number: [07.B] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : tom 1 : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Helin, Andre

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna bankowość inwestycyjna
author Szelągowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne : wybrane aspekty : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 6/2010 
author Uziębło, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
author Kaszuba, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia a wartość zakładu ubezpieczeń : Współczesne Ubezpieczenia 
author Lemkowska, Malwina

Publication year: 2010 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie sanacją banku
author Masiukiewicz, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami i wycena firmy
author Machała, Robert

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego : wybrane aspekty 
author Czarnecki, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacje przedsiębiorstw : aspekty podatkowe 
author Nawrot, Rafał Aleksander

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie : determinanty rozwoju gospodarczego. Apsekty mikro- i makroekonomiczne : tom 2 : zarządzanie rozwojem organizacji : zeszyt 2 (13)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach
author Martyniuk, Teresa

Publication year: 2013 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czas na pieniądz : zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji 
author Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Series: = Finanse, Rynki, Ubezpieczenia nr 59 ; zeszyty naukowe nr 760 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom XIII : zeszyt 15 
author Antoszkiewicz, Jan D.

Publication year: 2012 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o rachunkowości - po nowelizacji : tekst ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121,poz.591, ost.zm.Dz.U.z 2000 r.Nr 113,poz.11 86,Dz.U z 2001r.Nr 102,poz.1117) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2002 r. + wstęp-komentarz do zmian w u stawie 
author Turzyński, Mikołaj

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia
author Sudarsanam, Sudi

Publication year: 1998 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych
author Lewandowski, Marcin

Publication year: 2001 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia : jak skutecznie przeprowadzić transakcję 
author Hooke, Jeffrey C.

Publication year: 1998 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 1998 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia : wykup lewarowy (LBO) i menedżerski (MBO) : uwarunkowania rozwoju w Polsce 
author Wrzesiński, Michał.

Publication year: 2000 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 1998 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartość dla akcjonariuszy : poradnik menedżera i inwestora 
author Rappaport, Alfred

Publication year: 1999 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa
author Szyszko, Lech

Publication year: 2003 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyrektor finansowy
author Shim, Jae K.

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Związki gospodarcze i grupy producenckie
author Knecht, Damian

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji :  Zeszyty Naukowe nr 760 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 59 Czas na pieniądz /  
Red. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki, Ubezpieczenia nr 760 nr 59 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty sukcesu procesów konsolidacji polskiego sektora bankowego /
author Wielgórka, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 55, nr 4 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343 /  
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 342 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka ekonomiczna nr 348 /
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 348 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / 
author Szyszko, Lech

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : Tom 1 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : tom 2 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: