Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa
author Stankiewicz, Marek Jacek.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw : część 1 
author Juchnowicz, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw : część 2 
author Juchnowicz, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem MSP
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji
author Pokorska, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aniołowie biznesu w sektorze MSP
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
author Król, Henryk

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasady sporządzania wniosków na doradztwo i inwestycje : Fundusze Strukturalne UE 
author Bajorek-Ziaja, Hanna

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej
author Strużycki, Marian

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw
author Latoszek, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia Ekonomiczne : Marzec 2005 : 3 
 

Publication year: 2005 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe : Akademia Finansów w Warszawie : kwartalnik : nr 43/44 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eurobiznes
author Nowakowski, Marcin K.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej 
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
author Krajewski, Stefan

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki : VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
author Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja wirtualna : teoria i praktyka 
author Najda-Janoszka, Marta

Publication year: 2010 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : nr 14/2006 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
 

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : nr 20/2009 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania organizacjami : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom XI : zeszyt 5 
author Sokołowski, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki
author Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego : Monografie i Opracowania 560 
author Kachniewska, Magdalena.

Publication year: 2009 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstw
author Nowacki, Robert

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 7/2010 
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo : teoria i praktyka zarządzania / 
author Godziszewski, Bohdan.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy zarządzania : człowiek - organizacja - otoczenie : Przedsiębiorczość i Zarządzanie : tom XI, zeszyt 9 
author Sobocka-Szczapa, Halina

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wejscie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
author Gorynia, Marian

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw
author Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna 
author Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja : Unia Europejska : Polska : studia i monografie : nr 30 
author Piasecki, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw : w świetle Strategii Lizbońskiej 
author Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
author Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
author Rymarczyk, Jan

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce
author Godziszewski, Bohdan.

Publication year: 2005 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie
author Stanienda, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: