Firma w warunkach ryzyka gospodarczego.
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka dystrybucji : Specyfika : Tendencje rozwojowe : Dobre praktyki 
author Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

IT w organizacjach gospodarczych
author Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchem dostaw
author Fechner, Ireneusz.

Publication year: 2007 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia 
author Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne w zarządzaniu : uwarunkowania, technologie, rodzaje 
author Flakiewicz, Wiesław

Publication year: 2002 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw
author Ciesielski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria systemów informacyjnych : wprowadzenie 
author Beynon-Davies, Paul

Publication year: 2004 Call number: [13.D] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego 
author Chmielarz, Witold

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania informacją o środowisku : Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
author Sej-Kolasa, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika informacji : metody 
author Oleński, Józef

Publication year: 2003 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologia informacyjna
author Shim, Jae K.

Publication year: 1999 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika informacji
author Oleński, Józef

Publication year: 2001 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (29); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projektowanie systemów informacyjnych : na przykładzie zarządzania marketingiem 
author Dolińska, Małgorzata

Publication year: 2003 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych
author Cadle, James

Publication year: 2004 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 1999 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne w zakresie prawa i administracji : przewodnik metodyczny 
author Krawiec, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [03.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu : informatyka dla zarządzania 
author Olszak, Celina M.

Publication year: 2001 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania sytemów informacyjnych /
author Stemposz, Ewa.

Publication year: 2013 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria systemów informacyjnych : wprowadzenie / 
author Beynon-Davies, Paul

Publication year: 2004 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 922 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesność, efektywność i bezpieczeństwo współczesnej logistyki /
author Kuck, Jerzy.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesność, efektywność i bezpieczeństwo współczesnej logistyki /
author Kuck, Jerzy.

Publication year: 2014 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji /
author Stajniak, Maciej Marian.

Publication year: 2012 Call number: [658.7] Series: Biblioteka Logistyka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. T.1 /
 

Publication year: 2014 Call number: [355] Series: Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 388 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów /
author Marciniak, Stanisław

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa /
 

Publication year: 2015 Call number: [V ] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 388 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 799 Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu /
author Wierzbicki, Sławomir.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu /
author Wierzbicki, Sławomir.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: