Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem MSP
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój przedsiębiorczości w regionie
author Kowalska, Krystyna

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aniołowie biznesu w sektorze MSP
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : Studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2008 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje otoczenia biznesu : rozwój, wsparcie, instrumenty 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ funduszy przedakcesyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim
author Czemiel-Grzybowska, Wioletta

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju : Polska i Ukraina 
author Gorzelak, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Romanowska, Maria

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój przedsiębiorstw : teoria i praktyka 
 

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia : Studia i Monografie : nr 27 
author Różański, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków 
author Panfil, Marek

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw
author Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 38 rok 2011 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
author Bławat, Franciszek

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
author Bednarski, Lech

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym /
Red. Kośmider, Rudolf.

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy nauki o przedsiębiorstwie
author Marek, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
author Bławat, Franciszek

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie
author Stanienda, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Corporate governance jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw /
author Niedzielski, Zdzisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSEI : zeszyt tematyczny: Trajektorie rozwoju Polski Wschodniej,  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: 7(2/2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 61, nr 4, 2015. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 /
author Smyczek, Sławomir.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność ekorozwojowa przedsiebiorstw /
author Leśniewski, Michał Adam

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw /
author Bąkowski, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model LEAN w logistyce małego przedsiębiorstwa /
author Bednarek, Mariusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model LEAN w logistyce małego przedsiębiorstwa /
author Bednarek, Mariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzenie i Marketing : kwartalnik / 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP : wyniki badań / 
author Lemańska-Majdzik, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 6 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw : uwarunkowania strategiczne /  
Redaktor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2019 Call number: [10.B] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce /
author Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola polityki przemysłowej w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw wysokiej techniki w Polsce w latach 2014-2016 /
author Spałek, Paulina.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna analiza strategii /
Autor Grant, Robert M.

Publication year: 2016 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Languages: