Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 18/2010
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O niektórych kwestiach mikroekonomicznych współczesnej gospodarki polskiej : szkice dla makroekonomistów 
author Lipiński, Jan

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych
author Maciejewski, Grzegorz.

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów : Monografie i Opracowania 554 
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy : Monografie i Opracowania 553 
author Błaszczak, - Przybycińska Ilona

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 29/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
author Bywalec, Czesław

Publication year: 2009 Call number: [05.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse osobiste : zachowania - produkty - strategie 
author Bogacka-Kisiel, Ewa

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 25 rok 2011 
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2011 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
author Bywalec, Czesław

Publication year: 2012 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 31 rok 2012 : Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych 
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2012 Call number: [05.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Redystrybucja dochodów : kto zyskuje? kto traci? 
author Radziukeiwicz, Małgorzata Julia

Publication year: 2011 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : stan i perspektywy 
author Auleytner, Julian

Publication year: 1995 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce
author Błaszczuk, Dariusz J.

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej
author Fallenbuchl, Zbigniew M.

Publication year: 1995 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna
author Kurzynowski, Adam

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna
author Kurzynowski, Adam

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw : w świetle Strategii Lizbońskiej 
author Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wygrani i przegrani polskiej transformacji
author Jarosz, Maria

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej /
author Kulpaka, Paweł.

Publication year: 2013 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe nr 548 [Uniwersytet Szczeciński] Ekonomiczne problemy usług nr 38. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Finanse publiczne I Zeszyty Naukowe nr 546 [Uniwersytet Szczeciński]. Ekonomiczne problemy usług nr 36. 
red. naukowy Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 26/2013 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki /
red. naukowy Wiśniewska, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [336.71] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t.26/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu /
author Zalega, Tomasz.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (41)/2013, t. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia /
red. Sokołowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 245 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-handel w Unii Europejskiej /
author Piekut, Marlena.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury konsumenckiej w Polsce /
author Skikiewicz, Robert.

Series: Marketing i Rynek nr 11 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 30 /2014 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka /  
Red. naukowy Kopiński, Adam.

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Resarch Papers of Wrocław University of Economics, nr 326 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse /  
Red. naukowy Uziębło, Aldona.

Publication year: 2014 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 30 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atlas statystyczny zagadnień społecznych /
 

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse /  
Red. naukowy Uziębło, Aldona.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 30 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quantitative methods in accounting and finance /
 

Publication year: 2015 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 375 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: