Współczesna polityka pieniężna /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (38); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko walutowe w warunkach światowego kryzysu finansowego /
author Buszko, Michał.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 8(8) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (45) 2010 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(45) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach kategorie i instrumenty finansowe 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe /  
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (47); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse międzynarodowe : zbiór zadań 
author Kowalik, Paweł.

Publication year: 2005 Call number: [07.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : u progu XXI wieku 
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Hall, Robert E.

Publication year: 2000 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy
author Puślecki, Zdzisław W.

Publication year: 1996 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego
author Franek, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny : wybrane problemy 
author Dudziński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : u progu XXI wieku 
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : makroekonomia / 
Autor Begg, David.

Publication year: 2007 Call number: [05.B] Available: (15); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
author Najlepszy, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [07.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy
author Brzozowski, Michał

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie : nr 8 rok 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia ogólna
author Meredyk, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej : Od transformacji przez inflację do integracji 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Hall, Robert E.

Publication year: 2007 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane problemy 
author Dudziński, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy ekonomii : Tom 1 
author Polszakiewicz, Barbara

Publication year: 1994 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy mikro- i makroekonomii dla logistyków
author Bednarek, Helena

Publication year: 2007 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek opcji walutowych w Polsce : spekulacja walutowa, zarządzanie portfelem opcji walutowych, specyfika Polski jako rynku wschodzącego 
author Mielus, Piotr

Publication year: 2002 Call number: [08.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : podręcznik europejski 
author Burda, Michael

Publication year: 2000 Call number: [05.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej 
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Balicki, Władysław

Publication year: 2006 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia nad reformowaną gospodarką. : aspekty instytucjonalne 
author Okólski, Marek

Publication year: 1996 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego
author Biernat, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria oczekiwań : analiza empiryczna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
author Mucha, Marcin Z.

Publication year: 2009 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka gospodarcza : wybrane zagadnienia 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w strefie Euro? : nowe perspektywy wzrostu 
author Sopoćko, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Różnice kursowe : instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami 
author Szaruga, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2004 Call number: [05.D] Available: (8); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza kursu walutowego /
author Rubaszek, Michał

Publication year: 2009 Call number: [08.0] Series: Finanse - C. H. Beck Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: