Teoria, praktyka, etyka : o kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie 
author Siewierska-Chmaj, Anna

Publication year: 2005 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Medialne public relations : budowanie reputacji firmy 
author Andrzejewski, Piotr

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wojna w mediach
author Piątkowska-Stepaniak, Wiesława

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne przedsiebiorstwo medialne : Determinanty, systemy, modele 
author Nierenberg, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media w Europie
author Williams, Kevin

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gatunki audycji w radiu sformatowanym
author Stachyra, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Digitalizacja a rynek mediów w Polsce
author Klimski, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne przedsiębiorstwo medialne : determinanty, systemy, modele 
author Nierenberg, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa w Polsce
author Żurkowska, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rzeczpospolita Polska 1989-2009 : problemy wybrane 
author Leszczyńska, Krystyna

Publication year: 2010 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media a integracja europejska
author Sasińska-Klas, Teresa

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Radio studenckie jako element przedsiębiorcości akademickiej /
author Kowalewski, Tadeusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media masowe : władza, rozrywka i biznes / 
author Mrozowski, Maciej.

Publication year: 2001 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność mediów w systemie gospodarki rynkowej /
author Nowakowski, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziennikarstwo i świat mediów /
 

Publication year: 2004 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: