Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkoła sukcesu czy przetrwania? szkolnictwo wyższe w Polsce 
red. naukowa Buchner-Jeziorska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych /
author Skórska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 2 / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej przemiany w orientacji marketingowej 
red. Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydziału w Chorzowie, 2/2001
red. naukowy Targosz-Stacharska, Jolanta

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość kształcenia ekonomicznego VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Rocki, Marek

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie /
author Pauli, Urban.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów
red. Dietl, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Listwan, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy rynku pracy w ocenie bezrobotnych absolwentów /
author Rak, Anna Maria.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja najlepszą inwestycją? absolwenci na rynku pracy 
author Jeran, Agnieszka

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kraje UE - czasowym rynkiem pracy dla absolwentów
author Ziomek, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równi na rynku pracy? analiza sytuacji absolwentów i os ob w wieku 50+ w Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Centrum Rozwoju 
red. Fryca, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kończę studia i co dalej? sztuka chodzenia po drabinie rynku pracy poradnik dla studentów 
red. Sulima, Alicja

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego /
author Dietl, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
red. Dach, Zofia

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Graduates' Characteristics and Labour Market Entr
author Wincenciak, Leszek

Series: Ekonomista nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studenci zagraniczni w Polsce motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość 
author Żołędowski, Cezary

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Absolwent na loklanym rynku pracy - szanse i
author Borowicz, Barbara

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marka uczelni a pozycja absolwentów na rynku pracy /
author Krajewska-Smardz, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola pracowników dydaktycznych w budowaniu marki absolwenta szkoły wyższej /
author Światowy, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie marki szkoły wyższej w oparciu o relacje z absolwentami /
author Domański, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / 
Red. Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / 
Red. Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równi na rynku pracy? : analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim 
author Fryca, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu / 
author Jędralska, Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech : analiza porówawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym 
author Barwińska-Małajowicz, Anna

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki 
Red. Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 /  
Red. na Rymarczyk Jan.

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 315 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej : wzrost gospodarczy - demografia / 
Red. Pająk, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech : analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym / 
author Barwińska-Małajowicz, Anna.

Publication year: 2013 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich / 
 

Publication year: 2015 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany : perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów / 
 

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski po 15 latach transformacji /
 

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działania marketingowe ukierunkowane na absolwentów uczelni wyższych w Polsce - diagnoza głównych problemów /
author Łazorko, Katarzyna

Series: Handel wewnętrzny nr 2(361)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów /
 

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: