Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika :
 

Publication year: 2006 Call number: [01.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń
author Bartkowicz, Zdzisław.

Publication year: 2012 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / 
author Wysocka, Ewa.

Publication year: 2013 Call number: [02.B] Series: Resocjalizacja Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / 
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 2014 Call number: [02.B] Series: Resocjalizacja Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / 
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [01.E] Series: Pedagogika Nauce i Praktyce Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych /
author Wach, Tomasz Janusz.

Publication year: 2014 Call number: [02.B] Series: Engram Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / 
 

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / 
 

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terapia w resocjalizacji.
 

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terapia w resocjalizacji.
 

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji /
 

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki /
author Szczęsny, Wiesław Wojciech.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / 
author Ambrozik, Wiesław

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych /
author Opora, Robert

Publication year: 2015 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność resocjalizacji skazanych w opinii studentów pedagogiki w zależności od ich orientacji kryminologicznej / Roman Bielicki. 
author Bielicki, Roman

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie /  
author Opora, Robert

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. T. 2 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / 
 

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne /  
 

Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne / 
author Wilk, Maciej.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dlaczego uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania / 
author Migała, Paweł.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / 
author Ambrozik, Wiesław

Publication year: 2016 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością /  
author Pospiszyl, Kazimierz

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań / 
author Pospiszyl, Kazimierz

Publication year: 1998 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji /
 

Publication year: 2015 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon resocjalizacji /
author Jaworska, Anetta.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne modele i strategie resocjalizacji /
 

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / 
author Wysocka, Ewa.

Publication year: 2013 Call number: [II] Series: Resocjalizacja Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki /
author Szczęsny, Wiesław Wojciech.

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży /  
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 1996 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / 
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [II] Series: Pedagogika Nauce i Praktyce Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych /
author Wach, Tomasz Janusz.

Publication year: 2014 Call number: [II] Series: Engram Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych /
 

Publication year: 2017 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. T. 2 / 
Redaktor Grudziewska, Ewa.

Publication year: 2016 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / 
Redaktor Grudziewska, Ewa.

Publication year: 2015 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. T. 3 / 
Redaktor Grudziewska, Ewa.

Publication year: 2017 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej : księga jubileuszowa profesora Wiesława Ambrozika /  
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: