Biznes nowych możliwości : czterolistna koniczyna - nowy paradygmat biznesu / 
author Kozielski, Robert.

Publication year: 2013 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Web 2.0 : przewodnik po strategiach 
author Shuen, Amy

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
author Adamik, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : podejście zasobowe 
author Huff, Anne S.

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny : spojrzenie z perspektywy interesariuszy / 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niektórzy potrafią zrobić lepszy interes /
author Królak-Wyszyńska, Katarzyna.

Series: Marketing w praktyce nr 11 (153) listopad 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie przedsiębiorstwa : szanse, realizacja, rozwój / 
author Glinka, Beata.

Publication year: 2015 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstwa - wyzwania strategiczne /
author Jabłoński, Adam.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: nr 3 (24) 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przeformułowanie w biznesie : jak mapa zmienia krajobraz / 
author Normann, Richard.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business Models in the Software Industry : The Impact on Firm and M&A Performance / 
author Schief, Markus.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers / 
author Osterwalder, Alexander.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Value Proposition Design : How to Create Products and Services Customers Want / 
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otoczenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa rafineryjnego /
author Kęcki, Paweł

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie modeli biznesowych : podręcznik wizjonera / 
author Osterwalder, Alexander.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Series: Onepress Exclusive Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i procesy : procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej / 
 

Publication year: 2016 Series: Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, M87 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2015 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 399 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu /
 

Publication year: 2016 Call number: [05.E] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 48 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, T.48 /
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 48 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 48 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model realizacji celów strategicznych a model biznesowy organizacji /
author Konieczna, Izabela

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria oceny modeli biznesowych w bankowości /
author Mastalerz, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacyjne zasilanie modelu biznesowego podmiotu leczniczego /
author Baran, Wioletta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w modelach biznesu w rachunkowości /
author Karwowski, Mariusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria oceny modeli biznesowych w bankowości / Agnieszka Masztalerz. 
author Masztalerz, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacyjne zasilanie modelu biznesowego podmiotu leczniczego /
author Baran, Wioletta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ujawnienia na temat modelu biznesu w raportach zintegrowanych spółek publicznych w Polsce /
author Bek-Gaik, Bogusława

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w modelach biznesu /
author Karwowski, Mariusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników do oceny efektywności realizacji modeli biznesu na przykładzie firmy You Tube /
author Sergiel, Paulina

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami /
 

Publication year: 2017 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 472 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieciowe modele biznesu : jak wiele wyjaśniają teorie referencyjne? /  
author Wójcik, Dagmara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Strategie przedsiębiorstw w sieci nr 19 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relational components of business model canvas : the case of video game developers /  
author Klimas, Patrycja.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Strategie przedsiębiorstw w sieci nr 19 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reorientacja z modelu zamkniętej do otwartej innowacji : studium przypadku Banku ICICI /  
author Mielcarek, Paweł.

Series: Rola wiedzy i innowacji w rozwoju organizacji Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 75, nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dystrybucja jako proces biznesowy w nowym myśleniu strategicznym /
author Zarzycka, Anna M.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych nr 237 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie zorientowane biznesowo a kapitał intelektualny banku /
author Nosowski, Adam.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiana błękitnego oceanu : buduj pewność siebie, kreuj nowe możliwości i wzrastaj poza konkurencją / 
author Kim, W. Chan.

Publication year: 2018 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia błękitnego oceanu : początek / 
author Kim, W. Chan.

Publication year: 2018 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model biznesu w sprawozdaniu finansowym : ograniczenia informacyjne / 
author Karwowski, Mariusz

Publication year: 2018 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiana błękitnego oceanu : buduj pewność siebie, kreuj nowe możliwości i wzrastaj poza konkurencją / 
author Kim, W. Chan.

Publication year: 2018 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model biznesu w sprawozdaniu finansowym : ograniczenia informacyjne / 
Autor Karwowski, Mariusz

Publication year: 2018 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: