Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni : Zeszyt 14 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 14 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony marketing /
author Pabian, Arnold.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał edukacyjny jako determinanta atrakcyjności szkoły wyższej /
author Dworak, Janusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie kultury uczelni z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej /
author Stobiecka, Jadwiga.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 4(36)/2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreowanie międzynarodowego wizerunku szkoły wyższej /
author Dymyt, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 22 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy
author Leja, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie marketingowe uczelni prywatnych w Polsce
author Seredocha, Izabela

Publication year: 2007 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
author Chodkowska, Maria

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie : determinanty rozwoju gospodarczego. Apsekty mikro- i makroekonomiczne : tom 1 : gospodarka, finanse, pedagogika : zeszyt 2 (13)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 26/2011 
author Goranczewski, Bolesław

Publication year: 2011 Call number: [04.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarzadzanie marką w szkołach wyższych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 44 rok 2012 
author Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2012 Call number: [01.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uczelnie w przestrzeni publicznej : zarządzanie, marketing, public relations 
author Kaczmarczyk, Michał

Publication year: 2012 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
Red. naukowy Rękas, Magdalena.

Publication year: 2013 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 305 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności /
author Łubkowska, Wioletta.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjny model kształcenia ustawicznego na przykładzie uczelni wyższych /
author Baran, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Management Forum 4 /
 

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 358 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu : IX Kongres Ekonomistów Polskich /  
 

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu : IX Kongres Ekonomistów Polskich /  
 

Publication year: 2015 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces budżetowania w publicznych uczelniach hiszpańskich na przykładzie Uniwersytetu Carlosa III /
author Janczyk-Strzała, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 26 / 2011 Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształcenie komplementarne jako egzemplifikacja idei Life Long Learning /
Redaktor Smulska, Katarzyna.

Publication year: 2016 Call number: [01.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly : nr 1(51)/2017 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 1(51)/2017 styczeń marzec Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula styczeń - marzec 2017 / Nr 1(51)/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia /  
Autor Pabian, Arnold.

Publication year: 2019 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów /
 

Publication year: 2019 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju /
Redaktor Dąbrowski, Marcin

Publication year: 2009 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: