Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami /  
 

Publication year: 2013 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 277 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym /
Red. naukowy Opaliński, Bartłomiej.

Publication year: 2014 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo i Ekonomia nr 1 (1) 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne /  
 

Publication year: 2014 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 360 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój organizacji : aspekty społeczne /  
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 378 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa /
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 377 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie /
 

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 376 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki /
 

Publication year: 2015 Call number: [658.7] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 383 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zjawisko zarządzania symbolicznego a otoczenie organizacji /
author Mazur, Karolina

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy /
author Szwajca, Danuta.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy /
author Szwajca, Danuta.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siła współpracy : relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu / 
author Karwacka, Marta.

Publication year: 2016 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Role of Knowledge Diffusion in Innovations in Retail Chains /
author Bilińska-Reformat, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing - między koncentracją na kliencie a orientacją na interesariuszy /
author Dąbrowski, Tomasz J.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo i Ekonomia /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Series: nr 2 (2) 2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo pracy z perspektywy wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa /
author Cierniak-Emerych, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 5 (77) 2015 /  
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 5(77) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownicy jako interesariusze firmy rodzinnej /
author Brzezińśki, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 28 / 2012 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony hotel /
author Janikowski, Ryszard

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 28 / 2012 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porównanie polskich i szwedzkich firm sektora MSP wobec wyzwań Corporate Social Responsibility /
author Majczak, Michał.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw /
author Lulewicz-Sas, Agata.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [07.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 253 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : nowe produkty, innowacje, projekty : metody ilościowe i technologie informacyjne / 
 

Publication year: 2016 Call number: [10.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 96 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele biznesu, strategie i procesy biznesowe - wybrane aspekty /
 

Publication year: 2016 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studium wykonalności : poradnik / 
author Bogucki, Dariusz.

Publication year: 2016 Call number: [12.A] Series: Biblioteka Administracja Publiczna Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studium wykonalności : poradnik / 
author Bogucki, Dariusz.

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: Biblioteka Administracja Publiczna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Role of Residents in Increasing the Attractiveness of a Territorial Mega-product /
author Kuźniar, Wiesława.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie public relations w działaniach wiejskich jednostek terytorialnych /
author Zrobek, Janusz.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: nr 3 (28) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja interesariuszy wyzwaniem dla przedsiębiorstw w Polsce /
author Wróbel, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja interesariuszy wyzwaniem dla przedsiębiorstw w Polsce /
author Wróbel, Magdalena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wielkimi imprezami sportowymi : główni interesariusze / 
author Kozak, Marek W.

Series: Zarządzanie Publiczne 3 (41) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR /
author Furmańska-Maruszak, Agnieszka.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

External stakeholders in higher education governance /
author Kabus, Judyta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria doboru strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego /
author Zamojska, Anna.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej /
Autor Mirońska, Dominika.

Publication year: 2016 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola konwentu w procesie zarządzania uczelnią /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy przedsiębiorstwa praktykują dialog z interesariuszami, tak jak to deklarują? /
Autor Mazur, Jolanta.

Series: Marketing i Rynek nr 1 / 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie budynkami zabytkowymi w Uniwersytecie Warszawskim /
Autor Pieszczurykow, Jerzy.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2019 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: