Globalizacja a gospodarka narodowa
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes plan - dyskietka
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (29) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim
author Fiszer, Józef M.

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej
author Fiszer, Józef M.

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa po
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje i wizje oraz perspektywy rozwoju Unii
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (13) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony doświadczenia i nowe wyzwania 
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Parlament Europejski - geneza i rozwój oraz jego
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Parlament Europejski - geneza i rozwój, działalność,
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 3 (10) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczyny i przebieg światowego kryzysu finansowego
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (25) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska Unia Europejska świat wybrane problemy 
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Suwerenność i tożsamość narodowa Polski w świetle
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna III RP wobec małych państw
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa u progu XXI wieku Zeszyty Naukowe WZHiP Nr 4 
red. naukowy Fiszer, Józef M.

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a zagrożenia globalne
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne aspekty
author Fiszer, Józef M.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski wobec małych krajów
author Fiszer, Józef M.

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (28) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa / 
Red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie i jego perspektywy, nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska, Unia Europejska, Świat : Wybrane problemy 
author Fiszer, Józef M.

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja wewnętrzna w krajach postkomunistycznych Europy i Azji oraz ich polityka międzynarodowa w latach 2006-2007
author Fiszer, Józef M.

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej : aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-polityczne i wojskowe 
author Fiszer, Józef M.

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej
author Fiszer, Józef M.

Publication year: 2002 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 2(41) 2013. 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 3(42) 2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(43) 2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 1(44) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 2(45) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 3(46) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(47) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 2(49) 2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 2 (49) 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 3(50) 2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 3 (50) 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(51) 2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 4 (51) 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 1(52) 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 1 (52) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 2(53) 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 2 (53) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 3(54) 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 3 (54) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: