Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 20/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta 
author Purgał-Popiela, Joanna

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we Prace Naukowe 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa a skłonność
author Zasuwa, Grzegorz.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie działalności marketingowej polskich rozważania teoretyczne 
author Komor, Marcin

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw
author Borkowski, Przemysław

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
author Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie /
Red. Nowak, Edward.

Publication year: 2010 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Cele działalności współczesnego przedsiębiorstwa i zasady ich formułowania /
author Kłobukowska, Justyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa : aspekty podatkowe księgowe i finansowe / 
 

Publication year: 2016 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunek kosztów w ochronie środowiska /
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozakodeksowe umowy handlowe /
author Bryłowski, Przemysław.

Publication year: 2018 Call number: [347.74] Series: Biblioteka Prawa Handlowego Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów księgowego i controllera /
Autor Chalastra, Michał.

Publication year: 2018 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa /
Autor Maślanka, Tomasz.

Publication year: 2019 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego : teoria i praktyka / 
Autor Sikacz, Hanna.

Publication year: 2019 Call number: [658.1/.5] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], 288 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola zakupów w działalności przedsiebiorstw /
Autor Ocicka, Barbara.

Publication year: 2019 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy analizy fundamentalnej : podejście strategiczne /  
Autor Pieloch-Babiarz, Aleksandra.

Publication year: 2016 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego /
Autor Kuźniarska, Aneta.

Publication year: 2019 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: