Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej zarządzanie bezpieczeństwem 
author Aleksandrowicz, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą 
author Kwiatkowski, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Management of City Public Safety
author Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy zarządzania wspomaganie zarządzania systemami standardowymi 
author Łunarski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych /
author Tvrdikova, Milena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne trendy zarządzania bezpieczeństwem w
author Pleszko, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 /
Autor Łuczak, Jacek.

Publication year: 2010 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem /  
author Nowak, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

SCC - lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów /
author Żabicki, Damian.

Series: Zarządzanie jakością nr 1 [23] 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 /
author Łuczak, Jacek.

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 8 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 216 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 3 : Management Sciences /
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [65.01 ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
author Białas, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarzadzanie bezpieczeństwem
author Tyrała, Paweł

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Securitologia : Sekuritology : Sekjuritologija 
author Jašek, Roman

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie : zeszyt 10 : Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
author Białas, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością z przykładami
author Harmol, Adam

Publication year: 2008 Call number: [10.D] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Securitologia : Sekuritology : Sekjuritologija : 2008 : nr 7 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżment : Podstawy zarządzania 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Securitologia : nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych : Securitology : a security science of human beings and social organizations 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem : program kształcenia w szkole wyższej : przedmioty specjalizacyjne 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inżynieria zabezpieczeń
author Ross, Anderson

Publication year: 2005 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09
author Gołuchowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 4/2010 : CD 1 
 

Publication year: 2010 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 4/2010 : CD 2 
 

Publication year: 2010 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
author Lisiecki, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne logistyki : część 3 : implementacja 
author Nowicki, Adam

Publication year: 2008 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw
author Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą 
author Kwiatkowski, Stanisław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej : zarządzanie bezpieczeństwem 
author Liedel, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa : zarządzanie bezpieczeństwem : [stan prawny: 10 kwietnia 2011 roku] 
author Serafin, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem / 
author Nowak, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku : zarządzanie bezpieczeństwem 
author Leszczyński, Marek

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
author Grzywna, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy nauk o bezpieczeństwie : zarządzanie bezpieczeństwem / 
author Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2012 Call number: [18.D] Available: (5); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa : zarządzanie bezpieczeństwem 
author Liedel, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa
author Gryz, Jarosław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: