Indie nowa azjatycka potęga 
author Rothermund, Dietmar

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityczne dylematy Europy
red. naukowa Gizicki, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa unii i federacji : idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych : Europe of Unions and Federations : the Idea of the unity of Nations and States from the Middle Ages to Contemporary Times 
author Ślusarek, Krzysztof

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

European Union Politics
author Cini, Michelle

Publication year: 2007 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie 
author Cini, Michelle

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między unitaryzmem a federalizmem : Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch 
author Struska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Federalizm w Unii Europejskiej i w Niemczech : modele i powiązania 
author Olewińska, Monika

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hiszpańska droga do federalizmu
author Sroka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii
author Wieciech, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne Indie : wyzwania rozwoju : Prace monograficzne Zakłady Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk 
author Tokarski, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne teorie integracji międzynarodowej
author Borkowski, Paweł Janusz

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka federacyjna Borysa Jelcyna i Władimira Putina
author Słowikowski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 2012 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System Konstytucyjny Stanów Zjednoczonych
author Pułło, Andrzej

Publication year: 1997 Call number: [18.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do politologii
author Żyro, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do politologii
author Żyro, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Władza globalizacji
author Staniszkis, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [18.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucja Japonii
author Wojtyczek-Bonnand, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska-Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej : tom pierwszy : Polen-Deutschland und die erweiterung der Europäischen Union 
author Małachowski, Witold

Publication year: 2004 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: