Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami
author Pachciarek, Hubert

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co-opetition in network relations between businesses
author Cygler, Joanna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości finansowania z funduszy unijnyc
author Kirov, Nikolay

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inicjatywa klastrowa - nowe narzędzie rozwoju
author Wrześniowska, Karolina

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiki usprawniająca
author Karwatka, Tomasz

Series: Marketing w praktyce nr 8 (138) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innovative Mitarbeiterbeteiligung Der Konigsweg fur 
author Fiedler-Winter, Rosemarie

Publication year: 1998 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy nr 23 rok 2009. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Activities of a Local Government and Growth of
author Słomińska, Bożena

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czy nowe metody generowania innowacji ożywią
author Zalewski, Romuald I.

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z
author Kosowski, Jakub

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama
author Polowczyk, Jan

Series: Ekonomista nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i
author Kowalski, Arkadiusz Michał

Series: Master of Business Administration nr 2 (109) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Authoritarianizm and Partnership
author Sikorski, Czesław

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (83)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca organizacji z otoczeniem zastosowanie kryterium modelu doskonalenia 
author Łukasiński, Wiesław

Series: Zarządzanie jakością nr 3-4/2009 (17-18) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i
author Skawińska, Eulalia.

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa a jego z praktyki sieci i klastrów 
author Kroik, Janusz.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością z klientem
author Rogoziński, Kazimierz

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
red. Lichtarski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania /
red. naukowy Bełz, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 275 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną /
author Lewicka, Dagmara.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (152) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca interesariuszy destynacji w procesie kreowania jego konkurencyjności /
author Gębski, Maciej.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (152) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między współdziałaniem a konkurencją : Relacje partnerskie gmin z innymi jednostkami samorządu terytorialnego / 
author Podgórniak-Krzykacz, Aldona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gry i zachowania nieetyczne w organizacji
author Bugdol, Marek

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania
author Templar, Richard

Publication year: 2008 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The polish members of the European Parliament : their activities and impact on the polish political scene 
author Ćwiek-Karpowicz, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [A./12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana i kontynuacja : polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej 
author Jesień, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca czy konflikt? : państwo, Unia i kobiety 
author Fuszara, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes : tom 1 : zarządzanie firmą : część 1 : Biblioteka Gazety Wyborczej 
 

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak wygrać każde negocjacje nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem
author Mayer, Robert

Publication year: 2007 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-teams method : handbook on co-operation towards effective policy making 
author Barczyk, Sigmund

Publication year: 2007 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligencja emocjonalna w praktyce /
author Goleman, Daniel.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inteligencja emocjonalna
author Goleman, Daniel

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wychowanie bez porażek : szefów. liderów, przywodców 
author Gordon, Thomas

Publication year: 2000 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca z trudnymi ludźmi
author Solomon, Muriel

Publication year: 2001 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomyśl, zanim powiesz
author Lewicki, Roy J.

Publication year: 1998 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja międzyludzka : psychologia sukcesu, czy przyjaźń w interesach 
author Arndt, Roland

Publication year: 1998 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korpolandia
 

Publication year: 2005 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: