Heuristics and Biases The Psychology of Intuitive Judgment 
red. Gilovich, Thomas

Publication year: 2008 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Heurystyki i błędy poznawcze jako źródło niepowodzeń audytu zewnętrznego /
author Wąsowska, Aleksandra.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (43)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Behavioral Economics : a History / 
author Heukelom, Floris.

Publication year: 2014 Series: Historical Perspectives on Modern Economics Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dualizm decyzyjny w podejmowaniu ryzykownych decyzji /
author Potocki, Tomasz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Megatrendy w procesach decyzyjnych /
author Lipka, Aldona.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powab swobody wyboru jako czynnik determinujący decyzje ekonomiczne /
author Gasparski, Piotr.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 2 (LXXXV) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Role of Psychological Biases in Investment Decision-Making Processes /
author Gerber, Matylda

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do heurystyki /
author Mikołajczyk, Bożena.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów /
author Madej, Zbigniew.

Series: Ekonomista nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i zastosowania badań operacyjnych /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.43] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 446. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oddziaływanie emocji i skłonności poznawczych inwestorów na podejmowanie decyzji finansowych /
author Olszewska, Sylwia.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 5 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych /
Autor Czerwonka, Monika

Publication year: 2019 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: