Regionalne zróżnicowanie podaży usług zdrowotnych w Polsce po 1999 roku
author Hnatyszyn-Dzikowska, Anna

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika szpitala : uwarunkowania, elementy, zasady /  
author Witczak, Izabela.

Publication year: 2009 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką
author Kujawska, Justyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu
red. naukowy Kasprzak, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ poziomu zaufania na korzyści uzyskiwane przez
author Lewandowski, Roman A.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności tecznicznej podmiotów sektora
author Jewczak, Maciej

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej
author Jończyk, Joanna

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (79)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika zdrowia /
author Getzen, Thomas E.

Publication year: 2000 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielkość, forma własności, efektywność - analiza
author Ciżkowicz, Magda

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opieka zdrowotna w Polsce po reformie /
 

Publication year: 2002 Call number: [61] Series: Raporty CASE 53/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gra o jutro usług publicznych w Polsce /
 

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w
author Kautsch, Marcin

Series: Problemy zarządzania nr 3(33)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów /
red. Łyszczak, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [61] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 226 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących /
red. naukowy Trippner, Maciej.

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. 12, z.5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analizy i oceny uwarunkowań ryzyka decyzyjnego w zarządzaniu procesem świadczenia usług w szpitalach publicznych /
author Bober, Benedykt.

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analizy i oceny uwarunkowań ryzyka decyzyjnego w zarządzaniu procesem świadczenia usług w szpitalach publicznych /
author Bober, Benedykt.

Publication year: 2013 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 22 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Services Management : the new paradigm in hospitality 
author Kandampully, Jay A.

Publication year: 2007 Call number: [A/11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w służbie zdrowia : organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą 
author Durlik, Marek

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami szpitala
author Rój, Justyna

Publication year: 2006 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia, finanse i koszty szpitala : praca zespołu badawczego UJ pod redakcją Jana Stępniewskiego 
author Stępniewski, Jan

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyt naukowy : 5 : Finanse i rachunkowość 
 

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i prawna : 1 (24) 2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym
author Marcinkowska, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu : tom 2 
author Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność : wymiary, uwarunkowania, wyzwania : Przedsiębiorczość i Zarządzanie : tom XI, zeszyt 10 
author Dudycz, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne 
author Rudawska, Iga

Publication year: 2012 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika zdrowia : teoria i praktyka 
author Getzen, Thomas E.

Publication year: 2013 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analizy i oceny uwarunkowań ryzyka decyzyjnego w zarządzaniu procesem świadczenia usług w szpitalach publicznych
author Bober, Benedykt

Publication year: 2013 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce : nowe wyzwania /  
 

Publication year: 2013 Call number: [61] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics,m nr 319 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343 /  
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 343 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów teryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego /
author Sapeta, Tomasz.

Series: Prace z zakresu zarządzania personelem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Krakowie] nr 748 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki /
 

Publication year: 2015 Call number: [658.7] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 383 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa /
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 388 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele i metody finansowania działalności leczniczej /
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej /
 

Publication year: 2011 Call number: [X] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 44 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / 
 

Publication year: 2012 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 2(49) 2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna 2 (49) 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: