Systemy bankowe krajów G-20
red. naukowa Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Od przywództwa do hegemonii Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru 
author Fiedler, Radosław

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy bankowe krajów G-20 /
red. Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [IV] [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w 
red. Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka międzynarodowa po 1945 roku
author Calvocoressi, Peter

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne
red. naukowa Stachura, Jadwiga

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu /
author Czajkowska, Katarzyna.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia Arabii Wschodniej
author Zdanowski, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Irak na początku XXI wieku
author Płaczek, Arkadiusz

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia Arabii Wschodniej
author Zdanowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii : bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego 
author Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fitna : wojna w sercu islamu / 
Autor Kepel, Gilles

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Święta wojna : ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego 
author Kepel, Gilles

Publication year: 2003 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor publiczny w Polsce i na świecie : między upadkiem a rozkwitem : praca zbiorowa / 
red. Kleer, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

World Order : Reflections on the Character of Nations and Course of History / 
Autor Kissinger, Henry

Publication year: 2015 Call number: [A/18.C ] Series: Penguin Politics Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Porządek światowy /
Autor Kissinger, Henry

Publication year: 2017 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku /
 

Publication year: 2016 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia XXI Wieku : Economics of the 21st Century /  
 

Publication year: 2017 Call number: [330.1] Series: nr 4 (16) 2017 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym /
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 83, nr 6 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym /
Redaktor Jankiewicz, Sławomir.

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 83, nr 6 (2018) Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: