Strategia koncernów międzynarodowych na rynkach wschodzących
author Borowski, Jerzy.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe pogranicza wzrostu
author Raman, Anand P.

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalni giganci jutra zmiana warty 
author Ghemawat, Pankaj

Series: Harvard Business Review Polska nr 4 (74) - kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
red. naukowa Symonides, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak wygrać wyścig o talenty na rynkach wschodzących
author Ready, Douglas A.

Series: Harvard Business Review Polska nr 11(87) - listopad 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu : tom 1 /  
red. naukowy Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 267 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Corporate governance at the crossroads : a book of readings 
author Chew, Donald H., Jr.

Publication year: 2005 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka ekonomii : a konkurencyjność gospodarowania 
author Frejtag-Mika, Eliza

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

The New Emerging Market Multinationals : Four Strategies for Disrupting Markets and Building Brands / 
author Chattopadhyay, Amitava.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyszłość wzrostu gospodarki światowej : nowe pole wzrostu / 
author Liberska, Barbara

Series: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXXVII) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe centra wzrostu światowej gospodarki /
author Liberska, Barbara.

Series: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXXVII) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego : rola rynków wschodzących / 
author Łasak, Piotr.

Publication year: 2013 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistics and Supply Chains in Emerging Markets /
author Manners-Bell, John.

Publication year: 2014 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan obecny oraz perspektywy rynków wschodzących i krajów rozwijających się po globalnym kryzysie finansowym /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach : tom 2 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.24] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial investments and insurance : global trends and the Polish market /  
 

Publication year: 2015 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 381 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

International Human Resource Management /
author Dowling, Peter J.

Publication year: 2013 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem /
 

Publication year: 2015 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 386 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Oddziaływanie akumulacji rezerw dewizowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju /
author Dąbrowski, Marek A.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących /
author Dąbrowski, Marek A.

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Series: Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości /
author Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości /
author Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje a mechanizmy długo i średniookresowego wzrostu gospodarczego w skali globalnej /
author Gomułka, Stanisław.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (XC) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2017 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 493 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Królowie innowacji w usługach finansowych /
Autor Rybiński, Krzysztof

Publication year: 2015 Call number: [07.0] Series: Onepress Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: