Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza Polski VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Liberda, Zofia Barbara

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza
author Borcuch, Artur

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 18/2010
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikrofinanse islamskie założenia, produkty, praktyka 
author Adamek, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o finansach 4 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja ekonomiczna alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania 
author Dowbor, Ladislau

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O przyczynach, skutkach i skali wykluczenia finansowego /
author Falęcka, Agata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego /
author Borcuch, Artur.

Publication year: 2013 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania /
author Maciejasz-Świątkiewicz, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [316] Series: Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski nr 488 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : nr 18 rok 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego
author Borcuch, Artur

Publication year: 2013 Call number: [06.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse 2009 : teoria i praktyka. Bankowość. Zeszyty Naukowe nr 548 [Uniwersytet Szczeciński] Ekonomiczne problemy usług nr 38. 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej : rynek finansowy / 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej : rynek finansowy / 
Red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia nr 347 /
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 347 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver economy /
author Kuchciak, Iwa

Publication year: 2014 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu /
 

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Series: Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 166 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja w warunkach kreowania przedsiębiorczości i innowacji : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 9/2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja w warunkach kreowania przedsiębiorczości i innowacji : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 9/2015 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja w warunkach kreowania przedsiębiorczości i innowacji /
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 9/2015 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego /
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polskie SKOK-i oraz unie kredytowe na świecie w latach 2006-2014 /
author Makurat, Magdalena

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (73) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach : Financial Sciences /  
 

Publication year: 2015 Call number: [336] Series: nr 4 (25) / 2015 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnia socjalna wobec zjawiska wykluczenia społecznego i finansowego /
author Jedlińska, Martyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwyczaje płatnicze ludności wiejskiej w Polsce – bariery i wyzwania dla systemu usług finansowych /
author Soliwoda, Michał

Series: Problemy zarządzania nr 3(54), t.1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2017, vol. 5, no. 6 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [A/17.A] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykluczenie finansowe a podmioty mu przeciwdziałające na przykładzie Polski /
author Martyniuk, Maciej.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 9 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: