Perspektywy wykorzystania narzędzi marketingu mobilnego
author Stalmach, Robert

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej
author Cenker, Ewa Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [65.013] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

NLP dla menedżera
author Molden, David

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów /
author Lipowski, Marcin.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekspansja smartfonów /
author Godek-Biniasz, Anna.

Series: Marketing w praktyce nr 02 (168) luty 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wykorzystania kanałów komunikacji online w dzieleniu się wiedzą prosumentów /
author Ziemba, Ewa.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kanały i kierunki komunikacji w relacjach pomiędzy konsultantkami a kierownictwem : Studium przypadku firmy MLM / 
author Orzelska, Dominika

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kanały i kierunki komunikacji w relacjach pomiędzy konsultantkami a kierownictwem : studium przypadku firmy MLM / 
author Orzelska, Dominika.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: