Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji antyterrorystycznej /  
author Liedel, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku 
red. Malinowski, Marek J.

Publication year: 2009 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
red. naukowa Symonides, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa
author Bączek, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook /
author Trejderowski, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [004.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
author Liedel, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikty współczesnego świata : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Terroryzm : tom 1 
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Świat współczesny : wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa
author Madej, Marek

Publication year: 2009 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka Q przyszłości
author Chmielarz, Witold

Publication year: 2010 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hakerstwo
author Jordan, Tim

Publication year: 2011 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. T.2 /
 

Publication year: 2014 Call number: [355] Series: Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy technologiczno-informatyczne / 
 

Publication year: 2015 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm : tom 1 / 
author Hołyst, Brunon.

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestępczość teleinformatyczna 2015 /
 

Publication year: 2015 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki, organizacji, państwa / 
author Wojciechowska-Filipek, Sylwia

Publication year: 2016 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / 
Redaktor Podraza, Andrzej

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zwalczanie terroryzmu /
 

Publication year: 2014 Call number: [327] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia ładu społecznego. [2] /  
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terroryzm : T. 2 /  
author Hołyst, Brunon.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terroryzm : T. 1 /  
author Hołyst, Brunon.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / 
Autor Ścibiorek, Zbigniew

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / 
 

Publication year: 2012 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku /
 

Publication year: 2016 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bezpieczeństwa informacji w praktyce /
author Kowalewski, Jakub.

Publication year: 2014 Call number: [13.D] Series: Biblioteka IT Professional Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu / 
author Wojciechowski, Sebastian.

Publication year: 2017 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej : zagadnienia politologiczno-prawne / 
author Żebrowski, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [343] Series: Monografie Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / 
 

Publication year: 2013 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki, organizacji, państwa / 
author Wojciechowska-Filipek, Sylwia

Publication year: 2016 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 /
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu / 
author Wojciechowski, Sebastian.

Publication year: 2017 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracji /
author Muliński, Tomasz.

Publication year: 2015 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej /
author Białkowski, Marek

Publication year: 2016 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej = Current Challenges for the EU Development Pllicy /
 

Publication year: 2017 Call number: [A/18.C] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 72, nr 1 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cyberterrorism as a Modern Security Threat /
author Majdan, Paweł.

Series: Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 72, nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna / 
 

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Cz. 2 / 
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ius Novum : 1/2017. 
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Vol. 11 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: