Innowacyjny trexy marketing
author Trzeciak, Dawid

Series: Marketing w praktyce nr 7 (137) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne konteksty nowych mediów
author Szpunar, Magdalena

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kim jest prosument
author Domańska, Katarzyna

Series: Marketing w praktyce nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wikinomia o globalneej współpracy, która zmienia wszystko 
author Tapscott, Don

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumenci z trzeciej fali
author Staniszewski, Marek

Series: Marketing w praktyce nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe trendy w reklamie : między nauką a praktyką /  
red. naukowa Wierzchoń, Michał.

Publication year: 2010 Call number: [659.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych : praca zbiorowa / 
red. Olszak, Celina M.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem
author Tworzydło, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [11.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane formy aktywności konsumentów wspierane ICT /
author Eisenbrdt, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 48, nr 3 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania pacjentów a wydatki na ochronę zdrowia /
author Mruk, Henryk.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (41)/2013, t. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Energetyka rozproszona /
author Szukalski, Stanisław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Real and Postulated Market Role of Polish Final Buyers /
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing 4.0 : nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta / 
author Nowacki, Filip.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych /
author Wieczerzycki, Marcin.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prosument na granicy dwóch światów /
author Wittich, Monika.

Series: Marketing w Praktyce nr 9 (151) wrzesień / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania /
 

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: Praca Naukowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych /
author Wieczerzycki, Marcin.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy /
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Marketing i Rynek nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prosumpcja jako czynnik wpływajacy na strategię marketingową firm świadczących usługi komunalne /
author Czuba, Michał.

Series: Marketing i Rynek nr 9 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rekomendacje jako narzędzie wpływania na decyzje konsumentów /
author Dejnaka, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa determinantą aktywności prosumentów /
author Eisenbardt, Monika.

Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań nr 17 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wykorzystania kanałów komunikacji online w dzieleniu się wiedzą prosumentów /
author Ziemba, Ewa.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy /
author Bembenek, Bogusław.

Series: Handel wewnętrzny nr 1(360)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy działalności prosumpcyjnej wybranych grup nabywców finalnych /
author Iwanicka, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność prosumpcyjna polskich nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych /
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument 3.0 : specyfika i implikacje dla marketingu w świetle opinii menedżerów /
author Wilczak, Agnieszka.

Series: Problemy zarządzania nr 1(58) t.2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument i oferent jako partnerzy marketingowi /
 

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie procesów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy konsumentów /
author Ziemba, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 4(71) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 348 : Zarządzanie 2018 (13) / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 348 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prosument i oferent jako partnerzy marketingowi /
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku /
 

Publication year: 2018 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 526 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: