Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii
author Prystupa, Kaja Marcjanna

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność B+R i innowacyjność determinantami przewagi konkurencyjne na przykładzie gospodarki szwedzkiej /
author Prystrom, Joanna.

Series: Optimum nr 2(42) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności
author Borkowska, Stanisława

Series: Master of Business Administration nr 2 (103) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających
author Adamczyk, Adam.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a
author Gardocka-Jałowiec, Anna.

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w Beskidzkim Klastrze Techniki Lotniczej
author Szymanek, Damian

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie pracownikami wiedzy
author Nichthauser, Grzegorz

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kopiński, Adam

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność patentowa a nakłady na B+R : czy w polskiej gospodarce sprawdza się model Grilichesa / 
author Jasiński, Andrzej H.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a PKB w
author Dworak, Edyta

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo technologiczne z jednostkami strategia rozwoju MŚP w warunkach kryzysu 
author Łącka, Irena.

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i 
red. naukowy Meredyk, Kazimierz

Publication year: 2011 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja innowacji i internacjonalizacji
author Moszoro, Bartłomiej

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna Europa Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik 
red. Brdulak, Halina

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mierniki działalności badawczo-rozwojowej
author Smarż, Waldemar

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach
author Nazdrowicz, Jacek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 (713) czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność B+R w procesie stymulowania aktywności
author Sadkowska, Joanna

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena działalności badawczo-rozwojowej w
author Kurczewska, Agnieszka.

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje w transferze wiedzy technicznej we
author Młynarzewska, Izabela

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 281 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej opartej na wiedzy
author Korol, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
author Wiśniewska, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dualizm relacji opartych na wiedzy (na przykładzie sektora usług badawczych i IT) /
author Sztangret, Izabela.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji /
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach /
author Staśkiewicz, Joanna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora B+R w województwie dolnośląskim w latach 2010-2012 /
author Szopik-Depczyńska, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem /
 

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 386 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje polskich przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność kredytu bankowego /
author Nehrebecka, Natalia.

Series: Studia Ekonomiczne : Economic Studies nr 3 (LXXXVI) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane formy transferu technologii i możliwości ich wykorzystania przez MŚP /
author Łącka, Irena.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na B+R a wybrane wskaźniki innowacyjności gospodarki /
author Gryczka, Marcin.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Otwarte procesy innowacji realizowane w sieci /
author Dolińska, Małgorzata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siła innowacyjna Polski na tle innych krajów europejskich /
author Gadowska-dos Santos, Dominika.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siła innowacyjna Polski na tle innych krajów europejskich /
author Gadowska-dos Santos, Dominika

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strefa B+R i przedsiębiorstwa w tworzeniu i realizacji projektów innowacji /
author Sosnowska, Alicja.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny a sprawność sektora B+R w Polsce /
author Wildowicz-Giegiel, Anna.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R /
author Grzybowska, Agnieszka.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a innowacyjność polskiej gospodarki /
author Cudowska-Sojko, Anna.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ulga na B+R : ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce /
author Zegarowicz, Łukasz.

Series: Optimum nr 6(84) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: