Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : Monografie i Opracowania 558 /  
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia mikrofinansów
author Armendariz, de Aghion Beatriz

Publication year: 2009 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe mikrofinanse 
red. naukowy Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : Monografie i Opracowania 558 - Szkoła Główna Handlowa / 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy biznesu u podstaw piramidy
author Akula, Vikram

Series: Harvard Business Review Polska nr 9 (79) - wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikrofinanse islamskie założenia, produkty, praktyka 
author Adamek, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o finansach 4 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwencjonalne a islamskie podmioty mikrofinansowe - studium porównawcze.
author Adamek, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikrofinanse jako narzędzie wspierające przedsiębiorczość kobiet na przykładzie wybranych europejskich instytucji mikrofinansowych /
author Kłobukowska, Justyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (59) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania /
author Maciejasz-Świątkiewicz, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [316] Series: Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski nr 488 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : monografie i opracowania 558 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia mikrofinansów
author Armendáriz, De Aghion Beatriz

Publication year: 2009 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie : zeszyty naukowe nr 638 : Ekonomiczne Problemy usług nr 63 
 

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The handbook of microfinance
author Armendáriz, De Aghion Beatriz

Publication year: 2011 Call number: [A./06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych
author Pluskota, Przemysław.

Publication year: 2013 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju /
Red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 311 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia nr 347 /
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 347 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych /
author Pluskota, Przemysław.

Publication year: 2013 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa.
 

Publication year: 2015 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 395 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia mikrofinansów /
author Armendariz, de Aghion Beatriz

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja a oprocentowanie mikrokredytów : lichwa czy cena sprawiedliwa? / 
author Wong, Kenman

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje : Finanse / 
 

Publication year: 2017 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 478 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalno-instrumentalne aspekty mikrofinansów na przykładzie mikrofinansowania Progress /
author Fila, Joanna.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pożyczki grupowe jako główny element mikrofinansów /
author Pluskota, Przemysław.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych /
author Pluskota, Przemysław.

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych /
author Pluskota, Przemysław.

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alternatywne finanse /
Autor Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2019 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: