ICT w Chinach i indiach - podstawowe problemy
author Sobiecki, Grzegorz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Development of eonomimc knowlage in the era of
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media we współczesnym społeczeństwie
red. Jeziński, Marek

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieciowość
author Wassilew, Aleksander Z.

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing mobliny
author Konkol, Sebastian

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wzrost gospodarczy 2w wybranych krajach OECD /
author Żelazny, Rafał.

Series: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stymulatory rozwoju małych przedsiębiorstw w okresie
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Marketing i Rynek nr 7/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W sieci i poza siecią typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół 
red. Stachura, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce opierającej sie na wiedzy /
author Soniewicki, Marcin.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja 2.0 firma bez barier 
author Wąsowska, Paula

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing mix : Podstawowe zasady marketingu / 
author Zollondz, Hans Dieter

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ integracji europejskiej na rozwój
red. Targalski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka ekonomiczna : część I : propedeutyka informatyki ; technologie informacyjne /  
 

Publication year: 2008 Call number: [330.46/.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy : prace PTIN nr 6 : Trends and priorities of the development of the information science in the context of crearion of the knowledge-based society : studies of PSSI No 6 
author Pietruch-Reizes, Diana

Publication year: 2006 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego
author Pluta-Olearnik, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aplikace moderních informačních technologií v řízeni firmy : nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů 
author Tvrd═Ková, Milena

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyt Naukowy : tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : nr 14/2006 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
 

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne
author Mącik, Radosław

Publication year: 2011 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing mobilny
author Konkol, Sebastian

Publication year: 2010 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Information and Communication Technologies in Public Administration : Innovations from Developed Countries / 
 

Publication year: 2015 Series: Public Administration and Public Policy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej /
 

Publication year: 2015 Call number: [330.46/.47] Series: Ekonomia Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym /
 

Publication year: 2017 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wirtualizacja : problemy, wyzwania, skutki / 
Redakcja Zacher, Lech W.

Publication year: 2013 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: