Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką
author Kujawska, Justyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
author Szołno-Koguc, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analizy ekonomiczne w procesie oceny technologii
author Kolasa, Katarzyna

Series: Master of Business Administration nr 3 (98) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Fundusz Zdrowia i zakłady opieki zdrowotnej
 

Series: Biuletyn Finansów Publicznych nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
author Lewandowska, Hanna

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i prawna : 1 (24) 2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane problemy administracji publicznej
author Miłek, Marian

Publication year: 2004 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osobodzień - istotny element kosztu hospitalizacji /
author Graczykowski, Tomasz

Series: Controlling i Zarządzanie 4 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : komentarz / 
 

Publication year: 2018 Call number: [364.3] Series: Komentarze Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: